Compensatieregeling van 4.000 euro

30 maart 2020

Mkb-bedrijven, zowel met als zonder personeel, in branches die geraakt zijn door de overheidsmaatregelen vanwege het coronavirus, kunnen vanaf nu een aanvraag indienen voor een directe, eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro. Vanaf 30 maart 2020 kunnen extra groepen ondernemers in de non-foodsector, zoals winkeliers, ook van deze regeling gebruikmaken. Deze Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is vrijgesteld van belastingen en kunt u vrij besteden.
U komt in aanmerking als de hoofdactiviteit van uw onderneming overeenkomt met een van de in de regeling benoemde SBI-codes en u voldoet aan voorwaarden als maximaal 250 werkzame personen, fysiek gevestigd zijn in Nederland en een verwacht omzetverlies van ten minste 4.000 euro tussen 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020.

U kunt een aanvraag voor de tegemoetkoming online indienen via de website van RVO.nl. Eigenaren van eenmanszaken kunnen de tegemoetkoming aanvragen via hun DigiD. Overige ondernemingen dienen via eHerkenning de aanvraag uit te voeren. Heeft u geen eHerkenning dan kunt u ons vragen de tegemoetkoming aan te vragen middels een machtigingsformulier.
Verder moet u de volgende gegevens bij de hand hebben:

 • KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN)
 • SBI-code van de hoofdactiviteit van uw onderneming
 • bankrekeningnummer van uw onderneming
 • correspondentie- en bezoekadres van uw onderneming
 • contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres

Meer informatie over de voorwaarden, sbi-codes en het aanvragen van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) vind u in het artikel: 4.000 euro tegemoetkoming schade COVID-19.

Een overzicht van de vastgestelde SBI-codes welke in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming vind u hier. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en de code geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers. Uw bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. U kunt de SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming. Op uw KVK-uittreksel kunt u uw SBI-code terugvinden. 

Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming moet u voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 • Uw onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • In uw onderneming werken maximaal 250 personen. Dit blijkt uit de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • De hoofdactiviteit van uw onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste KVK SBI-codes.
 • Uw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.
 • Niet-horecaondernemingen verklaren ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 • Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30. Zij verklaren in elk geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben.
 • Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan vestigingsadres.
 • De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming. De tegemoetkoming is dus niet per vestiging.
 • U geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de onderneming staat.
 • Uw onderneming is niet failliet.
 • Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000.
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
 • U verklaart dat u over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen (de-minimisverordening). Heeft uw onderneming het gehele bedrag van € 200.000 al uitgeput? Dan komt u niet in aanmerking voor de regeling.
 • Uw onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.

Uitbreiding TOGS-regeling: ook ondernemers in de non-food
Extra groepen ondernemers in de non-foodsector, zoals winkeliers, kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 28 maart 2020 de uitbreiding bekend gemaakt van deze regeling. Op rvo.nl/tegemoetkomingcorona staat welke ondernemers gebruik kunnen maken van de TOGS-regeling. De lijst met branches en sectoren wordt maandag 30 maart geactualiseerd.

Bron: kvk.nl & rvo.nl

Naar het overzicht