Aangifte erfbelasting/successierecht


 

Waardebepaling
Krijgt u een erfenis? Dan moet u misschien erfbelasting betalen. Om te berekenen hoeveel erfbelasting u moet betalen, stellen wij eerst de waarde van de erfenis vast.

U betaalt erfbelasting als u meer krijgt dan de vrijstellingen die zijn bepaald. Hoe hoog die vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de overledene.

Aangifteplicht
Als de belastingdienst verwacht dat u erfbelasting moet betalen, dan sturen zij een aangifte erfbelasting toe naar het contactadres dat bij hen bekend is. Daarin staat hoe u aangifte moet doen en wanneer de aangifte binnen moet zijn.

Heeft u hulp nodig met de aangifte erfbelasting, neem dan contact met ons op.