Horizontaal toezicht


 

WAT IS HORIZONTAAL TOEZICHT?
Horizontaal Toezicht houdt in dat de fiscale aangiften worden voorzien van een dusdanige kwaliteit in de werkprocessen dat ze voor de Belastingdienst aanvaardbaar zijn en er direct zekerheid is over deze aangiften. Gevolg is dat de Belastingdienst op een andere wijze toezicht houdt. Uitgangspunten in de keten ondernemer, administratiekantoor en Belastingdienst zijn vertrouwen, begrip en transparantie.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VOOR U ALS MKB-ONDERNEMER?

Zekerheid
Horizontaal Toezicht biedt sneller zekerheid over de fiscale aangifte. Bij mogelijke onduidelijkheid of bij fiscale standpunten, waar verschil van mening over kan zijn, vindt vooroverleg met de Belastingdienst plaats.

Continuïteit
De Belastingdienst vertrouwt op de professionaliteit en de kwaliteit van de fiscale aangiften van ons kantoor. Dit draagt bij aan de rust in uw onderneming waardoor u zich volledig kunt richten op uw eigen zaak.

Ander toezicht
Toezicht door de Belastingdienst wordt anders ingericht. Toezicht vindt plaats door middel van steekproeven en loopt via ons kantoor en richt zich met name op de werkprocessen.

Vooroverleg
Bij fiscale standpunten vindt vooroverleg plaats met de Belastingdienst, waarbij de intentie is om er samen uit te komen.

Maatschappelijk verantwoord
U geeft het signaal af dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt, een integer ondernemer bent en uw cijfers een correct beeld geven. Dit houdt overigens niet in dat er, binnen de geldende wet- en regelgeving, minder ruimte is voor fiscale advisering en het innemen van fiscale standpunten. Kortom: Horizontaal Toezicht biedt zekerheid, duidelijkheid en continuïteit voor uw onderneming.

Hoe kunt u meedoen?
Ons kantoor kan u nog veel meer vertellen over Horizontaal Toezicht en is op de hoogte van de aanmeldprocedure. Wilt u meer informatie, of zich aanmelden om deel te nemen aan Horizontaal Toezicht, dan kunt u dit kenbaar maken bij ons kantoor. Wij zullen de verdere procedure met u doornemen.