Jaarrekening


 

Rapportage
De jaarrekening is een rapportage dat u jaarlijks van ons ontvangt waarin de cijfers van uw onderneming zijn samengevat.

Dit rapport is geschreven in uw taal en wordt indien gewenst met u besproken. 

Met de jaarrekening kunnen wij uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting opstellen. Deze aangifte is voor iedere ondernemer jaarlijks verplicht.