Arbeidsrecht

Recht op Ziektewetuitkering bij meerdere dienstbetrekkingen tussen dezelfde werkgever 19 september 2016

Een werkneemster die met haar werkgever naast een reeds bestaande arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd had gesloten voor extra werkzaamheden, kon aanspraak maken op een Ziektewetuitkering, toen zij aan het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ziek was.

Lees meer
Werkgever aansprakelijk voor schade als gevolg van illegaal gedownloade software 19 september 2016

Een werkgever die door de leverancier van software aansprakelijk werd gesteld voor schade als gevolg van het illegaal kopiëren van software, kon zich niet beroepen op het feit dat zij er van niet op de hoogte was dat een werknemer de software illegaal had gekopieerd.

Lees meer
Betaling van onregelmatigheidstoeslag over vakantie- en verlofuren 19 september 2016

Een ziekenverzorgende die werkzaam was bij een zorginstelling kon tijdens haar vakantie niet alleen aanspraak maken op doorbetaling van het loon maar ook op doorbetaling van de onregelmatigheidstoeslag.

Lees meer