Nieuws

Aan de orde nr. 4-2017 04 oktober 2017
 • Fiscus jaagt actief op schijnconstructies
 • Aflossingsvrije hypotheek risico 50-plusser
 • Alsnog uitkering voor zwangere zelfstandige
 • Nieuwe regels stukloon en meerwerk
 • Sociale media privézaak van werknemer
 • AFM: Risico's bij MKB-Crowdfunding

 

Lees meer
Aan de orde nr. 3-2017 04 juli 2017
 • Wet DBA opnieuw opgeschort
 • Minimumjeugdloon omhoog
 • Vakopleiding uit de gratie
 • Fiscus stopt met info snelwegcamera's
 • Verplicht pensioen ZZP-schilders
 • Ontslag met wederzijds goedvinden
Lees meer
Aan de orde nr. 2-2017 13 juni 2017
 • Tegemoetkoming loonkosten laag inkomen
 • Vernieuwde arbowet per 1 juli 2017
 • Rechten en plichten rond zwangerschap
 • Inzage in het personeelsdossier
 • Arbeidsgehandicapte of 55-plusser in dienst
 • Adempauze bij probleemschulden 
Lees meer