Aangifte vennootschapsbelasting


 

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting, ook wel afgekort met de letters VPB,  is een belasting die wordt geheven over de winst.

Er zijn verschillende partijen die de vennootschapsbelasting moeten betalen. Sommige rechtspersonen zijn zonder meer belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Het gaat hier om:

  • Besloten vennootschappen (BV)
  • Naamloze vennootschappen (NV)
  • Coöperaties

Tarieven
Er zijn twee tarieven voor de vennootschapsbelasting 2016:

20% voor winsten onder de € 200.000;
25% voor winsten boven de € 200.000.

Binnenlandse en buitenlandse belastingplicht
Lichamen die in Nederland zijn gevestigd, zijn binnenlandse belastingplichtigen. Buitenlandse belastingplichtigen zijn lichamen die uit Nederland inkomen krijgen, maar in het buitenland zijn gevestigd.

Of een onderneming voor de belasting in Nederland is gevestigd, hangt af van:

  • de plaats waar de leiding is gevestigd
  • de plaats van het hoofdkantoor
  • de plaats waar de aandeelhoudersvergadering plaatsvindt

Lichamen opgericht naar Nederlands recht zijn volgens de Wet op de vennootschapsbelasting gevestigd in Nederland.

Deponeren jaarrekening

Een wettelijke verplichting
Onder andere bv's, nv's en coöperaties moeten ieder boekjaar een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit is wettelijk verplicht en zorgt ervoor dat de financiële informatie beschikbaar is voor iedereen die daarin geïnteresseerd is.

Uiterlijk 8 dagen na vaststelling
U moet uw jaarrekening uiterlijk 8 dagen na vaststelling van de algemene vergadering van aandeelhouders deponeren bij de Kamer van Koophandel. De uiterste termijn voor vaststelling van de aandeelhouders verschilt per rechtspersoon.

Wat gebeurt er als u de jaarrekening niet op tijd deponeert?
Als een onderneming failliet gaat, dan kunnen de bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als de jaarrekening niet (op tijd) is gedeponeerd. Ook kan het Bureau Economische Handhaving van de Belastingdienst een onderzoek instellen. Hier kan een strafrechtelijke veroordeling door de rechter uit voortvloeien. U kunt hiervoor een boete van enkele duizenden euro's krijgen.