Nieuws

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 03 april 2020

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig
ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Het kabinet doet een moreel appel op
ondernemers om zich alleen in die situatie te melden.

Lees meer
Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging ten behoeve van behoud van werkgelegenheid (NOW) 03 april 2020

De NOW vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de
nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en
hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen.

Lees meer
Uitstel Belastingdienst 02 april 2020

Als u door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kunt u de Belastingdienst verzoeken om uitstel van belastingbetaling. Dat kan gaan om uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Lees meer