Aanvraag tot coulance voor huurbetalingen

30 maart 2020

Het sluiten van uw onderneming door de overheid levert overmacht op. Dat kan betekenen dat u door
de huidige omstandigheden uw verplichtingen niet langer na kan komen. Als gevolg hiervan kunt u een
beroep bij uw huurbaas doen op ‘de onvoorziene omstandigheden’ doen. Hier is in het verleden al veel
eerder en veel vaker een beroep op gedaan. Meestal werd een beroep hierop afgewezen, omdat een
crisis tot het ondernemersrisico behoort. In de huidige crisis ligt dit wezenlijk anders. De huidige
omstandigheden waren absoluut niet te voorzien bij het sluiten van de huurovereenkomst. Het is dan
ook niet meer dan redelijk dat de huurovereenkomst niet ongewijzigd kan blijven voortduren en op
diverse punten moet worden aangepast. Te denken valt aan het tijdelijk geen huur betalen, of het tijdelijk
een gedeelte van de huur betalen waarbij de verhuurder ook een gedeelte van de huurpenningen voor
zijn rekening neemt gedurende de periode dat het gehuurde niet kan of mag worden gebruikt. Het advies
is om hierover schriftelijk contact op te nemen met uw huurbaas.

Meer informatie en modelbrief: khn.nl

Bron: khn.nl

Naar het overzicht