Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB

30 maart 2020

Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling is per 16 maart 2020 van kracht. Met de regeling kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. 

De overheid wil met deze regeling voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van
het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant
voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg
zekerheden kan bieden. Hierdoor kunt u als ondernemer meer lenen. Aanvragen voor BMKB kunt u bij
uw financier indienen.

Aanvragen voor BMKB-C kunnen tot 1 april 2021 worden ingediend bij geaccrediteerde financiers. 

Bij onderstaande banken kunnen de aanvragen ingediend worden: maken gebruik van de BMKB:

ABN AMRO, Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch, ING-bank, Rabobank, Riverbank, Triodos Bank.
Niet-bancaire financiers: Europese Horeca Financieringsmaatschappij, Kredietunie Bakkerij
Ondernemers, Kredietunie Brabant, Kredietunie Kennemerland, Qredits

Neem contact op met uw huisbankier om te vragen naar de mogelijkheden.

Meer informatie: rvo.nl

 

Bron: kvk.nl, rvo.nl

Naar het overzicht